Pengambilan makanan tambahan atau suplemen menjadi semakin relevan dalam kalangan masyarakat, termasuklah dari golongan pelajar. Dengan kemajuan sains dan teknologi, cabaran rakyat Malaysia (dan dunia) masa kini bukan hanya dalam pengurusan masa, tetapi juga dalam pengurusan kesihatan dalaman (body) serta pengurusan kesihatan mental yang juga berkait rapat dengan emosi. EmosiRead More →